Jste zde: orlenunipetroldoprava.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Unipetrol už zahájil výrobu superčistých paliv
Velikost textu:  A AA
Unipetrol už zahájil výrobu superčistých paliv

15-12-2008  

Motorová paliva dodávaná na český trh musí mít od 1. ledna 2009 snížený obsah síry a vyšší podíl biosložky. Rafinérské společnosti skupiny Unipetrol, České rafinérská a Paramo, už vyrábí paliva s obsahem síry pod 10 ppm v celém objemu produkce. Pouze „superčistá“ paliva s obsahem síry pod 10 ppm se tak již prodávají na všech čerpacích stanicích Benziny.

Praha 15.12.2008 – Motorová paliva dodávaná na český trh musí od 1. ledna 2009 splnit přísnější ekologická kritéria, jež vycházejí z požadavků normy EURO 5. Povolený obsah síry v pohonných hmotách se podle těchto evropských předpisů snižuje z dosavadního povoleného maxima 50 ppm (mg/kg) na méně než 10 ppm. Česká republika se zároveň zavázala, že od 1. ledna 2009 zvýší povinný přídavek biokomponent v prodávaných palivech na nejméně 3,5 procenta u automobilových benzínů a minimálně4,5 procenta u motorové nafty.

Skupina Unipetrol, která je díky většinovým podílům ve společnostech Česká rafinérská a v Paramu největším výrobcem pohonných hmot v České republice a která se prostřednictvím dceřiných společností Benzina, Unipetrol RPA, Unipetrol Doprava a Petrotrans významně podílí také na prodeji a distribuci motorových paliv, je na plnění přísnějších kvalitativních parametrů připravena. Rafinérie skupiny, Česká rafinérská (jež vyrábí i pro společnosti Shell a ENI, která provozuječerpací stanice Agip) a Paramo, dokončily přechod na bezsirná paliva s obsahem síry pod 10 ppm v prvním pololetí 2008. „Superčistá“ paliva se tak už několik měsíců prodávají například na všech čerpacích stanicích Benziny.
„Unipetrol vnímá svoji zodpovědnost. Paliva prodávaná na českém trhu pocházejí ze 70 % z rafinérií skupiny a naše síť čerpacích stanic má na českém trhu největší podíl,“ řekl generální ředitel Unipetrolu, předseda představenstva Francois Vleugels.

Rafinérie skupiny investovaly v posledních letech do úprav pro snížení obsahu síry v palivech více než 1,8*) miliardy korun. Česká rafinérská zahájila přípravu na produkci „superčistých“ paliv už v roce 2003 s tím, že na stoprocentní výrobu přešla v dubnu 2008. Nezbytné technologické úpravy zahrnující zejména úpravu hydrogenačních rafinací byly realizovány jak v litvínovské, tak v kralupské rafinérii. Výstavba jednotky selektivní desulfurace v rafinériii v Kralupech nad Vltavou, která byla součástí investičního programu Čistá paliva, získala letos v říjnu ocenění PETROLAward 08 za nejvýznamnější technologický počin v oboru zpracování ropy. „Česká rafinérská patří mezi moderní evropské rafinerie. Kromě investic, jež reagovaly na vývoj evropské legislativy v oblasti kvality motorových paliv a ochrany životního prostředí, investovala v posledních letech rovněž do programů souvisejících se změnou poptávky po rafinérských produktech, t.j. zejména do posílení výroby motorové nafty a surovin pro petrochemické navazující výroby,“uvedl generální ředitel České rafinérské Ivan Souček.

*) z toho podíl Unipetrolu na těchto investičních výdajích 940 milionů korun
Obsah síry je stejně jako podíl biosložky jedním ze 17 kritérií, podle nichž se v rámci jednotného evropského monitorovacího systému hodnotí kvalita pohonných hmot u čerpacích stanic. Česká republika se k tomuto systému připojila už v roce 2001. Podniky skupiny usilují o prosazování vysokých standardů trhu, dodržování kvality prosazují v rámci profesního sdružení - České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Členské firmy asociace dosahují v nezávislých testech kvality prodávaných paliv lepších výsledků než ostatní prodejci.

Česká rafinérská i Paramo mají vlastní systém řízení kontroly. Kvalitu paliv sledují průběžněběhem výrobního procesu, velkou péči věnují také výstupní kontrole. Benzina, kterou zásobují z 95 procent, si provádí vlastní namátkové kontroly. Ve své síti čerpacích stanic ročně odebere a nechává zkontrolovat více než 1500 vzorků. Česká obchodní inspekce letos odebrala v síti Benziny přes 200 vzorků a ani u jednoho nenašla žádné závady.
„Systém dodávek a vnitřní předpisy prakticky vylučují možnost, že by se v síti Benzina objevilo nekvalitní palivo. Aktivity skupiny zahrnují ucelený řetězec výroby, přepravy a prodeje motorových paliv, což umožnuje efektivní řízení kvality od začátku výrobního procesu až po prodej na našichčerpacích stanicích,“ uvedl jednatel společnosti Benzina, člen představenstva Unipetrolu (zodpovědný za retail) Martin Durčák.

Od 1.1.2009 ukládá legislativa rovněž zvýšení povinného podílu biosložky v motorových palivech z nynějších minimálně dvou procent na nejméně 3,5 procenta u automobilových benzínůa minimálně 4,5 procenta u motorové nafty.

Česká rafinérská a Paramo začaly s přimícháváním metyesteru řepkového oleje (MEŘO) do motorové nafty už od 1. září 2007. A od ledna letošního roku se přidává bioetanol do automobilových benzínů.Do potřebných zařízení a technologických úprav investovaly obě společnosti dohromady přes čtvrt miliardy korun. Podíl biosložek v palivech se letos v ČR pohyboval kolem 2,1 procenta u automobilových benzínů a zhruba 2,4 procenta u motorové nafty.
„Na zvýšení přídavků biokomponent jsme připravení. Ocenili bychom však zmírnění sankcí, které jsou příliš přísné vzhledem k úzkému rozmezí 4,5 až 5 procent, do něhož se po Novém roce musíme vejít u motorové nafty,“ uvedl člen představenstva Unipetrolu zodpovědný za segment rafinérií, generální ředitel Parama Ivan Ottis.


UNIPETROL, a.s., ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu vČeské republice. V roce 2005 se stal UNIPETROL součástí skupiny PKN ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina UNIPETROL se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu. Ve všech těchto oblastech patří skupina UNIPETROL k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina patří v České republice k nejvýznamnějším společnostem z hlediska obratu a zaměstnává zhruba 4500 lidí.

BENZINA, spol. s r. o., je obchodní společností s nejrozsáhlejší sítí čerpacích stanic v České republice. Momentálně jich provozuje více než 330. Tyto čerpací stanice mají v nabídce nejen kvalitní pohonné hmoty a prémiová paliva, ale také další sortiment zboží Benziny a doprovodné služby.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995 a je společným podnikem Unipetrolu, který vlastní 51,22 % akcií a zahraničních společností ENI (32,45 %) a Shell (16,33 %). Od roku 2003 je provozována jako přepracovací rafinérie.

PARAMO, a.s., je zpracovatel ropy zaměřený na výrobu paliv, maziv a asfaltu.Členem skupiny Unipetrol je od roku 2000, v prvním pololetí roku 2008 v ní pracovalo 770 zaměstnanců. Unipetrol má zatím v Paramu vlastnický podíl ve výši 91,77%.

UNIPETROL RPA, s.r.o.,zastřešuje výrobní a velkoobchodní aktivity Unipetrolu v oblastech rafinérie, petrochemie a agrochemie. V současné podobě funguje od 1. 8. 2007, kdy vznika sloučením společností Chemopetrol, Unipetrol Rafinérie a Unipetrol RPA.

UNUIPETROL DOPRAVA, s.r.o., zajišťuje železniční přepravu zboží a veškeré související služby nejen pro společnosti skupiny Unipetrol, ale i pro další klienty. Specializuje se na přepravu chemických produktů, využívá vlastní vlaky a je v celostátní železniční síti ČR největším přepravcem pohonných hmot. Na železniční přepravě zboží má celkem zhruba dvacetiprocentní podíl a je tak druhým největším přepravcem v ČR (po ČD Cargo). Na dopravním trhu působí již od roku 1996, samostatnou společností je od roku 2001.

PETROTRANS, spol. s.r.o., se zabývá speciální automobilovou cisternovou přepravou, zejména pak přepravou kapalných ropných látek. Patří mezi největší silniční dopravce pohonných hmot v ČR, dopravně pokrývá celé území republiky a příhraniční oblasti sousedních států. Společnost má k dispozici přes 80 cisternových souprav a jednotlivých vozidel, z nichž všechny splňují podmínky mezinárodní dohody ADR o přepravě nebezpečného zboží.

Kontakt:
Blanka Růžičková
Tisková mluvčí
UNIPETROL, a. s.
Telefon: +420 225 001 407, +420 731 881 111
E-mail: blanka.ruzickova@unipetrol.cz​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL