Jste zde: orlenunipetroldoprava.cz > CZ/  Nabídka služeb/  Konzultační služby
Velikost textu:  A AA
Konzultační služby
Vnitrostátní přeprava

 • Přeprava vozových zásilek a prázdných vozů
 • Přeprava kontejnerových zásilek
 • Železniční přepravní řád (ŽPŘ) - podle nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
 • Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. včetně příloh 1-18
 • Provozování dráhy - vlečky
 • Obsluha drah - vleček, legislativní a smluvní zajištění
 • Spoluužívání vlečky - smluvní vztahy
 • Reklamace z vnitrostátní přepravy (částečná/úplná ztráta, poškození zboží)
 • Přeprava nebezpečných věcí po železnici dle RID (vyjma třídy 7)
 • Příprava výroční zprávy dle RID
 • Poradenství bezpečnostních poradců - RID
 • Provozování drážní dopravy na dráhách - vlečkách a celostátních dráhách
 • Uložení a upevnění nákladu v železničních vozech - nakládací směrnice UIC (Mezinárodní unie železniční)
 • Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů VSP/AVV/GCU/CUU (škoda na železničních vozech, škoda a ztráta vozových části) včetně přílohy 1-14
 • Zjišťování hmotnosti na kolejových váhách přepravce - legislativa
 • Smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah
 • Smlouvy o spolupráci mezi dopravci
 • Plombování železničních vozů - legislativa

Mezinárodní přeprava CIM

 • Přeprava vozových zásilek a prázdných vozů
 • Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF 1999)
 • Přípojek B k Úmluvě COTIF - Jednotné právní předpisy (JPP) pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravězboží (CIM)
 • Přípojek C k Úmluvě COTIF - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
 • Přípojek D k Úmluvě COTIF - Jednotné právní předpisy pro smlouvy o užívání vozů v mezinárodní železniční přepravě (CUV)
 • Reklamace z mezinárodní přepravy CIM (částečná/úplná ztráta, poškození zboží)
 • Přeprava nebezpečných věcí po železnici dle RID (vyjma třídy 7)
 • Poradenství bezpečnostních poradců -RID
 • Provozování drážní dopravy
 • Uložení a upevnění nákladu v železničních vozech - Nakládací směrnice UIC (Mezinárodní unie železniční)
 • Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů VSP/AVV/GCU/CUU (škoda na železničních vozech, škoda a ztráta vozových části) včetně příloh 1-14
 • Smlouvy o spolupráci mezi dopravci
 • Plombování železničních vozů - legislativa
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL