Velikost textu:  A AA
Čištění autocisteren
Technologie čištění:

čištění je rozděleno do několika fází, konkrétní způsob čištění závisí na čištěném produktu:

  • ​​Paření 
    Do vnitřku nádoby se přivádí středotlaká pára o tlaku 0,8–1,2 MPa a teplotě 190–230°C

  • ​​Výplach teplou (horkou) vodou: 
    Průplach se provádí vodou o teplotě 60 – 90°C a tlaku 1 – 1,5 MPa. Pomocí rotační trysky je horká voda rozstřikována v nádobě.

  • ​​Výplach studenou vodou 
    Výplach studenou vodou o tlaku 0,45 MPa a 1,6 MPa za účelem čištění některých produktů, nebo pro zchlazení nádoby po horkém čištění.

Podle potřeby je možné použití rozpouštědel, ruční čištění a konečné ruční dočištění.

Používané čistící látky
Každému zákazníkovi se věnujeme individuálně a čistící proces sestavujeme na míru. Při naší práci používáme čistící látky od předních renomovaných výrobců, jako jsou NOVATO(CZ), AMSTUTZ(SUI), VECOM(NL), FINKE LUBES(DE), s nimiž spolupracujeme na optimální skladbě čistidel a jejich užití na dané produkty k maximální spokojenosti našich zákazníků.

Čištěné produkty
Seznam čištěného nebezpečného zboží dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) – třídy: 3, 5.1, 6.1, 8 a 9.

Vyžadujeme bezpečnostní listy (MSDS) a přepravní doklad CMR.

Neakceptovatelné produkty
Látky třídy 4.1 (hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky), látky třídy 4.2 (samozápalné látky), látky třídy 4.3 (látky, které vyvíjejí ve styku s vodou hořlavé plyny), látky třídy 5.2 (organické peroxidy), látky třídy 6.2 (infekční látky),  látky třídy 7 dle ADR.

Je zakázáno čištění všech látek  s písmenem nebezpečí „X“ před Kemlerovým kódem (X323, X333, X338, X362, X382, X423, X432, X462, X482, X668, X80, X83, X839, X88,X886)

Čištění autocisteren po asfaltu a  kapalné síře není prováděno. Součástí nabídky není čištění povrchů autocisteren.​

Cena 
Cena čištění se řídí platným ceníkem a závisí na délce čištění a počtu vyčištěných komor. Po každém čištění vydáváme atest o kvalitě čištění – ECD.

Kapacita 
Pařící stanice disponuje dvěma nově zrekonstruovanými stáními pro čištění autocisteren.

Doba čištění 
Doba procesu čištění závisí na počtu čištěných komor, přepravované látce a požadavku zákazníka. Průměrná dostačující doba čištění činí zhruba 30 minut.​

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL